وقتی صحبت از آب خوردگی و یا آب زدگی تلویزیون می شود همه گمان می کنند که ممکن است مقدار زیادی آب روی تلویزیون ریخته شده باشد. 

هرچند این حالت نیز دور از تصور نیست اما عموماً محیط مرطوب و یا پاک کردن پنل تلویزیون به صورت غیر اصولی به وسیله کیت تمیز کننده باعث این حالت می شود. هنگامی که تلویزیون در محیطی مرطوب قرار دارد ذرات ریز آب از دریچه های تهویه پشت تلویزیون وارد فضای داخلی تلویزیون می شود و روی برد می نشیند تجمع قطرات آب روی مدار برد تلویزیون باعث ایجاد اتصال بین مدارهایی می شود که نباید ارتباطی با هم داشته باشند و یا ممکن است روی فلت cof سولفاته شود و این به مرور باعث از بین رفتن فلت خواهد شد. 

اما پاشیده شدن آب روی تلویزیون و همچنان اسپری کردن مستقیم آب یا مایع تمیز کننده صفحات LCD و LED باعث می شود مایع از زیر قاب تلویزیون وارد تلویزیون شود و روی فلت cof و یا برد pcb بنشیند و به تصویر آسیب برساند. 

هنگامی که آب به تلویزیون تاثیر می گذارد تصویر تلویزیون مانند یکی از مواردی می شود که در شکل زیر آورده شده است.

اما هنگام آب خوردگی تلویزیون چه باید کرد:

1- اگر تلویزیون به برق باشد باید فورا آن را از برق کشید. هرچه سریع تر این کار انجام شود آسیب احتمالی کمتر خواهد بود.

2- اگر امکان دارد تلویزیون را برعکس برگردانید تا مانع از رسیدن آب به فلت ها شوید.

3- تلویزیون را در محیطی گرم قرار دهید تا هرچه زودتر مایع تبخیر شود. البته مراقب باشید که نه آنقدر گرم که به پنل آسیب برسد. از وسایل گرمایشی مانند سشوار و … استفاده نکنید.

4- به یک سرویسکار مجاز اطلاع رسانی کنید.

چه نباید کرد:

1- هرگز قاب تلویزیون را باز نکنید. چون اگرچه شما اتصال به برق را قطع کرده اید اما در پاور دستگاه در خازن ها ممکن است جریان الکتریسیته انباشته شده باشد و باعث برق گرفتگی شما شود.

2- حداقل یک شبانه روز به برق نزنید.

در کل تقریبا 70 درصد از خرابی های ناشی از آب رفتن به داخل تلویزیون تعمیر می شوند و سی درصد باقیمانده خسارت ها زیاد است.